Споделете страницата:

Записване на компания

Записването на компания за участие в турнира предхожда регистрирането на отбора. Последното се извършва впоследствие – в седмицата на мачовете.

Условия:

1. Поканени за участие са всички компании в България – български и чужди, големи и не толкова големи.

2. Компанията трябва да има отбор от служители на договор
(трудов, граждански или франчайз) подписан не по-късно от 02.04.2024 г.

3. Участието е свързано с дарение в размер на минимум 5000 лева за отбор, в подкрепа на каузите на Фондация „Димитър Бербатов“ Фондацията е регистрирана в обществена полза, издава сертификат за дарение.

4. Приема се записването на женски отбори, но участието им ще бъде възможно само ако са се записали поне 4 отбора.

Ограничения:

1. Не могат да участват отборите на бетинг компании.

2. Не може да участва компаниите, които са спечелили Купата предходните години (освен ако не участват с женски отбори).

3. Не могат да бъдат приети за участие повече от 20 мъжки отбора и по-малко от 4 женски (или 24 мъжки, ако няма женски).

ЗА ДА СЕ НАПРАВИ УСПЕШНО РЕГИСТРАЦИЯ:

Оторизирано лице от фирмата попълва заявлението за участие – в секция

Запиши компания.

Краен срок на записване –
31 юли 2024 г.

Компаниите се считат за окончателно записани след постъпването на дарението чрез банков превод към следната банкова сметка:

Титуляр на сметката – Фондация “Димитър Бербатов”
Банка – ОББ
IBAN – BG96 UBBS 8002 1077 908120
BIC – UBBSBGSF
Валута – BGN
Даренията се приемат само по банков път. Сертификатите за дарение ще се издават след 31 август 2024 г.

След постъпването на дарението, логото на компанията ще запълни съответното каре в страница Участници и веднага може да бъде представен нейният отбор (визитка със снимка и с историята на отбора).
Колкото по-рано се запише една компания, толкова по-дълго ще присъства в уебсайта на турнира.

Отличията

Често задавани въпроси:

Само фирми, опериращи в България, които имат отбори от служители.

Да. В турнира не могат да участват отборите на бетинг компании.

Не, фирмата трябва да има отбор от служители на договор (трудов, граждански или франчайз), подписан не по-късно от 02.04.2024 г.

Приема се записването на женски отбори, но участието им ще бъде възможно само ако са се записали поне 4 отбора. Те биха участвали в отделна група и за победителя бихме предвидили отделна награда, различна от Купата.

Да, може. Всеки отбор трябва да отговаря на условията за участие.

Участието е свързано с дарение в размер на минимум 5000 лева за отбор, в подкрепа на каузите на Фондация „Димитър Бербатов“.  

Фондацията може да предложи темплейт на договор за дарение, както и да приеме специфичен за фирмата такъв. Фондацията е регистрирана в обществена полза, издава сертификат за дарение.

Когато плащането постъпи по сметката на фондацията.

Веднага щом бъде окончателно записана и веднага щом на Фондацията бъдат предоставени лого и визитка. Колкото по-рано бъде записана фирмата, толкова по-дълго ще присъства на уебсайта на турнира.

Първо оторизирано лице записва самата фирма. На този етап се оформят документалните отношения, плащането, публичната комуникация.
Впоследствие, непосредствено преди турнира, се регистрира самият отбор с конкретните участници в него. Това обичайно се прави от капитана на отбора.

Може, но преди 31 август 2024 г. В този случай дарението може да бъде възстановено в размер на минус 500 лева за всеки месец присъствие на уебсайта.

В случай че записана фирма се откаже от участие в турнира след 31 август 2024 г., и ако Фондацията не успее да и намери заместник преди жребия, нейният отбор ще участва в жребия и ще губи служебно всяка среща с 0:5, а дарената сума не се възстановява. Ако и бъде намерен заместник преди жребия, няма да участва в жребия и служебно в турнира, а дарението може да бъде възстановено в размер на минус 500 лева за всеки месец присъствие на уебсайта.

Друга важна информация за турнира

И вие искате да участвате
в турнира?

Очакваме ви, не забравяйте – местата са ограничени.
Записването започва сега и ще продължи най-късно до 31 юли 2024 г.